اطلاعات تماس

دفتر مرکزى: تهران، بلوار میرداماد، شماره 112
تلفن: 22275068-22275040-  22224649
فکس: 22253760- 22275698

کارخانه: تاکستان، کیلومتر 16 جاده تاکستان به همدان

تلفن:  02835728603  –  02835728300

فکس: 02835728322

شرکت صنایع مفتولی زنجان - پشتیبانی و توسعهRAYAN Tavpaya