معرفی محصول:
مفتول های شاخه ای قطع شده تولیدی شرکت صنایع مفتولی زنجان با طول ها و قطرهای مختلف با دو نوع پوشش :
 بدون پوشش (مفتول سیاه) و گالوانیزه شده (پوشش روی)تولید می شوند.
موارد کاربرد:
این مفتول ها دارای محدوده کاربرد وسیعی در صنایع مختلف می باشند:
پنل سازی
تشک سازی
صنایع سرمایشی
صنعت خودرو سازی
بسته بندی:
– طبق سفارش مشتری بر اساس وزن های مختلف تولید می شود.
– در بسته های 40-10 کیلویی روی پالت های چوبی به وزن یک تن بسته بندی می شود.
مشخصات فنی:

Tensile Strength  (Mpa)

Coating Weight (g/m2) Length (mm) Wire Diameter (mm)
600-800 Min. 70 250-710 2.50-3.50