معرفی محصول:
مفتول های فنری تولید شده در شرکت صنایع مفتولی زنجان، به صورت کشیده شده بوده و به صورت فنرهای براق، سیاه یا بدون پوشش و با پوشش  براساس سفارش تولید می شوند. از انواع فنرهای مکانیکی می توان به فنرهای لول، فنرهای پیچشی، فنرهای تسمه ای و غیره اشاره کرد.
موارد کاربرد:
تشک سازی، صندلی سازی
فنرهای چرخشی، فشاری، کششی، مکانیکی
صنعت خودرو سازی
استاندارد تولید:
ASTM A227
BS EN 10270 -1,2,3
مشخصات فنی:

ASTM A227

Tensile Strength

(Mpa)

Wire Diameter

(mm)

class II class I 0.50-5.00

ASTM A227

Tensile Strength

(Mpa)

Wire Diameter

(mm)

DH DM SH SM SL 0.50-5.00
SL = low tensile strength

SM= medium tensile  strength          DM= medium tensile  strength                                     

 

SH= high tensile strength

DH= high tensile strength

بسته بندی:
بر اساس سفارش در انواع مختلف قرقره/ کلاف و همچنین به صورت قطع شده می باشد.