معرفی محصول:
مفتول فولادی کم کربن و غیر آلیاژی با پوشش  گالوانیزه به عنوان حفاظ فلزی کابل (آرمور):
مفتول های به کار رفته در کابل های آرمور به عنوان یک پوشش فلزی برای محافظت کابل از آسیب های مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرند. ویژگی های این مفتول ها عبارتند از:
مقاومت در برابر خوردگی بالا
قابلیت شکل پذیری بالا به دلیل انعطاف پذیری مناسب.
در شکل زیر نمایی از چگونگی کاربرد این مفتول ها در کابل نشان داده شده است:

موارد کاربرد:
کابل های زیرزمینی، زیر دریایی فشار قوی و کابل های مخابراتی:
مفتول فولادی کم کربن غیر آلیاژی با پوشش بالای گالوانیزه به دلیل دارا بودن انعطاف پذیری مناسب و خوب در صنایع کابل سازی به عنوان زره، کابل های با پوشش PVC  بکار می روند.
صنایع کشاورزی:
از این مفتول ها به دلیل فرم پذیری خوب و پوشش بالای گالوانیزه و نیز مقاومت به خوردگی برای کاربرد های دیگری غیر از کابل سازی، نظیر گلخانه ها نیز استفاده می گردد.
استاندارد تولید:
ASTM A411
BS 1442, BS EN 10257-1
DIN 1367-1

BS EN 10244-2

Wire Diameter

(mm)

Tensile strength (MPa) Elongation (%) Electrical resistance(Ω/km) Coating weight

(g/m2)

BS ASTM
0.30 320-500 7.5≤ 1952.30 45
0.90 340-500 10≤ 216.92 155
1.20 340-500 10≤ 180
1.25 340-500 10≤ 112.45 180
1.60 340-500 10≤ 68.64 195 150
2.00 340-500 10≤ 43.93 215 180
2.50 320-500 10≤ 28.11 245 240
3.15 340-500 10≤ 17.71 255 240
4.00 340-500 10≤ 10.98 275 270