معرفی محصول:

مفتول های کم کربن با پوشش گالوانیزه به دلیل انعطاف پذیری مناسب و خوب و همچنین فرم پذیری مناسب از کاربردهای بسیار زیادی برخوردار است. به دلیل پوشش روی به کار رفته در این نوع مفتول ها، مقاومت به خوردگی مناسبی داشته و برای کاربرد در مواردی که نیاز به مقاومت به خوردگی بوده مناسب است.

موارد کاربرد:

  • پانل های ساختمانی
  • توری بافی، سیم خاردار
  • زنجیر
  • صنایع کشاورزی
  • فنس
  • میخ و گیره کاغذ

استاندارد تولید:

ASTM A641, ASTM A817
BS EN 10244-1,2

مشخصات فنی:

1- قطر: 6.00-1.85 میلی متر

2- استحکام کششی

استاندارد تولید:

Hard (MPa)

Medium (Mpa) Soft  (Mpa) Wire Diameter (mm)
620-825 485-690 Max. 515 d < 2.00
585-795 485-655 Max. 515 2.0-2.5
550-760 450-620 Max. 485 2.5-4.7
515-750 415-585 Max. 485 4.7 – and above
3- پوشش گالوانیزه
کلاس های مختلف پوشش براساس استانداردهای بین المللی و الزامات مشتریان :
Class 5 Class 5 Class B Class 4 Class 3 or A Class 1 ASTM A641
Type III

class 100

Type III

class 60

Type II

class 5

Type II

class 4

Type II

class 3

Type I ASTM A817
Class A×3 Class D Class C Class B Class AB Class A BS EN 10244-2
بسته بندی:

Coil Weight (kg)

Outer Diameter (mm) Inner Diameter (mm) Wire Diameter

(mm)

80-400 700 500 1.85-6.0