اطلاعات تماس

دفتر مرکزى: تهران، بلوار میرداماد، شماره 112
تلفن: 22275068-22275040-  22224649
فکس: 22253760- 22275698

کارخانه: تاکستان، کیلومتر 16 جاده تاکستان به همدان

تلفن: 02825773301

شرکت صنایع مفتولی زنجان - طراحی شده توسطFarnam Homayounfar